Σάββατο, 23 Δεκεμβρίου 2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ Δ.Ε. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

   Το Επιμελητήριο Φλώρινας γνωστοποιεί ότι μετά τις εκλογές που πραγματοποιήθηκαν στις 8 & 9 Δεκεμβρίου 2017 για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου και μετά τη συνεδρίαση του νέου Δ.Σ. στις 20/12/2017, η σύνθεση της νέας Διοικητικής Επιτροπής έχει ως εξής:
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΣΑΠΑΛΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ             
Α’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Β’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΣΙΑΤΣΚΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ: ΓΑΖΕΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΠΡΑΠΑΒΕΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. & ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ: ΧΑΤΖΙΟΣ ΘΩΜΑΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ: ΑΠΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ

Oι Πρόεδροι των τμημάτων του Επιμελητηρίου έχουν ως εξής:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ:  ΠΑΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: ΚΑΡΑΚΟΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: ΛΙΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: ΔΑΦΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: ΔΑΙΡΕΤΖΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ : ΜΑΛΕΓΑΝΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Φλώρινα, 21/12/2017

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ